Privacydocument Stichting Vaart

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze verordening beschermt de privacy van alle personen en zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De verordening bepaalt onder meer dat je niet zonder reden gegevens van personen mag verzamelen. Daar is een goede reden en/of toestemming voor nodig.

De verordening geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren.
Omdat wij Stichting Vaart dat ook doet willen we graag beschrijven hoe we met alle gegevens omgaan.

Welke gegevens bewaart Stichting Vaart?
Stichting Vaart bewaart op dit moment de volgende gegevens van de kunstenaars in het ledenbestand en van kunstenaars die zich ingeschreven hebben voor een door Stichting Vaart georganiseerde activiteit:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Hoofd kunstvorm
  • foto's van persoon en kunstwerken

Waarom bewaart Stichting Vaart deze gegevens?
Stichting Vaart bewaart deze voor de volgende doeleinden:

Gegevens

Doeleinde

voor- en achternaam

administratie | berichtgeving en communicatie

adres

administratie | berichtgeving en communicatie

telefoonnummer

berichtgeving en communicatie

e-mailadres

berichtgeving en communicatie. Nieuwsbrieven

Website

Voor plaatsing op website bij het organiseren van activiteiten

Hoofd Kunst vorm

Voor het organiseren van activiteiten

Atelieradres

Voor het organiseren van activiteiten

foto’s

Foto’s van Kunstwerken en kunstenaar worden gebruikt voor plaatsing op de website en voor drukwerk verzorgd door Stichting Vaart.

Nieuwsbrieven?
Als u aangegeven heeft dat u geen nieuwsbrieven van de stichting Vaart wilt ontvangen, dan wordt u naam verwijderd van de mailing lijst t.b.v. nieuwsbrieven.

Hoe worden deze gegevens bewaard?
Genoemde gegevens worden op een computer (van Rob Zeijen) en op een harde schijf bewaard.

Wie is verantwoordelijk voor deze gegevens?
Het bestuur van Stichting Vaart is vanaf 25-05-2018 verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van deze persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met de gegevens bij beëindiging van een activiteit?
Bij beëindiging van een activiteit van Stichting Vaart worden de persoonsgegevens van het betreffende lid  bewaard in een lijst van deelnemers.
De lijst met oud-deelnemers kan gebruikt worden om kunstenaars uit te nodigen voor een bijzondere voorstelling, een activiteit et cetera.

 

Mocht u niet op een lijst van oud-deelnemers / kunstenaars willen staan dan kun u dat aangeven na afloop van een activiteit en worden u gegevens definitief volledig verwijderd.

Bij het inschrijven aan een activiteit wordt altijd expliciet verwezen naar dit document en een akkoord verklaring gevraagd.

Voor vragen over dit privacydocument kunt u altijd terecht bij het bestuur.

 

 

 

 

 

Deze pagina is bijgewerkt op: June 04, 2024, 09:18

Submenu

⇑ ..
nach oben